Interventies: Evidence én practice based werken

In dit deelproject is in de periode 2012-2014 verder gewerkt aan de diversiteitgevoeligheid en practice base van de evidence based methodiek Triple P. Het evaluatie-onderzoek dat we uitvoerden in de periode 2009-2011 in Amsterdam onder ouders en professionals stemde optimistisch over de vraag of Triple P geschikt is voor niet-westerse (laaggeschoolde) ouders, maar liet zien dat er ook verbeterpunten en vraagpunten zijn als het gaat om diversiteitgevoeligheid.
In 2012-2014 is de kennis over Triple P en diversiteit ingebracht in een landelijk consortium van Triple P onderzoekers. Dit consortium werkt aan een factsheet en een praktijkartikel over de kennis over Triple P. Begin 2015 zijn de resultaten over Triple P en diversiteit in een mini-symposium gepresenteerd op het internationale Triple P congres in de Beurs van Berlage. Trees Pels verzorgde een key-note over Triple P en diversiteit. Zie ook Triple P and ethnic diversity in the Netherlands. Ook is in 2013-2014 onderzoek uitgevoerd naar de training Triple S, ontwikkeld door praktijkpartner SO&T (nu ABC) in aansluiting op ons eerdere onderzoek naar Triple P, zie ook Sociale Steun stimuleren. In 2014 is een effectiviteitsstudie naar Triple P tieners gestart, in samenwerking met het Trimbos Instituut en uitvoeringsorganisaties in Amsterdam. Dit onderzoek wordt gefinancierd door SIA en loopt door tot 2017. Behalve effecten krijgen ook implementatie van Triple P en kwesties rond bereik en toegankelijkheid de aandacht.

Contactpersoon: Marjolijn Distelbrink, Verwey-Jonker Instituut
E-mail: mdistelbrink@verwey-jonker.nl