Verbinding en governance

Dit project is afgerond. Het eindrapport kunt u downloaden of bestellen: Opvoeden in diversiteit.
Het project heeft een vervolg gekregen in een promotiestudie van Elena Ponzoni.

Informatie over project Verbinding en governance

Uit een inventarisatie in de stadsdelen in 2009  blijkt dat de samenwerking tussen formeel en informeel aanbod niet vanzelf soepel verloopt of tot stand komt. Naast praktische (afstemmings)kwesties en ongelijke machtsverhoudingen blijkt vooral het ontbreken van een gedeelde visie op de samenwerking hier debet aan. Dit deelproject heeft twee doelstellingen: het beoogt concrete handvatten te bieden voor de verbinding tussen de migranten(organisaties) en het reguliere aanbod aan jeugdvoorzieningen (vooral het OKC); inhoudelijke en bestuurskundige visieontwikkeling ten behoeve van de gemeente als regisseur van het jeugdbeleid.

Het project zoekt voor het eerste doel theoretisch aansluiting bij de community psychology en voor het tweede doel bij de bestuurskundige literatuur over governance. In het project wordt een stappenplan ontwikkeld, uitgevoerd en ondersteund met migrantenorganisaties en reguliere instellingen in drie stadsdelen en in verschillende settings (school, moskee, de buurt, OKC). Studie van een aantal casussen in de stadsdelen maakt een belangrijk onderdeel uit van het project. Het project dient te resulteren in duurzame verankering van relaties en werkwijzen in de praktijk en in het beleid.

Op 11 oktober 2011 vond de mini-conferentie ‘Ouders in eigen kracht: een gezamenlijke benadering’ plaats. Deze conferentie werd georganiseerd door de Kenniswerkplaats Tienplus, het Ouder- en Kindcentrum (OKC) Nieuw West, Stichting Nisa for Nisa en het Steunpunt Ontwikkeling en Participatie (SOP). Het doel van deze conferentie was dat Nisa for Nisa, Sop en het OKC hun ervaringen met samenwerking konden delen met beleidsambtenaren, professionals en vrijwilligers die in Nieuw West actief zijn rondom jeugd en gezin.
Van deze bijeenkomst is een kort verslag gemaakt.
Het filmpje kunt u hieronder bekijken.

Samenwerking Ouder- en kindcentrum en Vrijwilligersorganisaties Amsterdam Nieuw-West, 10.37 minuten, 2011

Projectleider: Elena Ponzoni, VU
E-mail: e.ponzoni@vu.nl