Triple P divers

Dit project is afgerond en heeft een vervolg gekregen in het deelproject Interventies: Evidence én practice based werken.
Van de resultaten van het project is een filmpje gemaakt: Triple P.
Van het project verschenen de rapporten Diversiteit in de praktijk en Triple P voor niet-westerse ouders

Informatie over project Triple P divers

Triple P is een evidence based programma voor opvoedingsondersteuning dat stadsbreed wordt ingevoerd. Uit de eerste ervaringen blijkt dat het programma geschikt is voor een breed publiek, maar nog kan winnen aan diversiteitsgevoeligheid. Vanuit de kenniswerkplaats wordt de werking van Triple P (niveau 3 en 4 groep) voor migrantenouders onderzocht. Dit doen we door literatuuronderzoek en gesprekken met ouders en professionals. In 2011 verscheen hierover een eerste publicatie. Op dit moment onderzoeken we de geschiktheid van Triple P voor ouders met tieners voor een diverse doelgroep.

Film project ‘triple p divers’, startbijeenkomst kenniswerkplaats januari 2010, 4.03'

Brochure Triple P Divers: nog beter aansluiten bij migrantenouders (pdf)

Posterpresentatie Triple P tijdens Jaarcongres JGZ (pdf)

Workshop Jeugd in Onderzoek: powerpointpresentatie (pdf)
Deze workshop is gegeven door Mieke van Heerebeek (Hogeschool INHolland) en Cecile Winkelman (SO&T/Onderzoeker).

Publicatie: Triple P Divers. Ervaringen met een opvoedprogramma in veelkleurig Amsterdam

Mat Sanders, Marjolijn Distelbrink, Trees Pels, Cecile Winkelman, Jacqueline van Rijn, Margreet de Jongh, Ireen de Graaf en Geraldien Blokland tijdens de presentatie van de eerste bevindingen van het Triple P onderzoek aan de ontwikkelaars van Triple P International.

Projectleider: Marjan de Gruijter
E-mail: mdegruijter@verwey-jonker.nl