School als vindplaats

Dit project is afgerond en heeft een vervolg gekregen in Deelproject OKC als laagdrempelig knooppunt.
Van de resultaten van het project is een filmpje gemaakt: Ouderbetrokkenheid Comenius.
Van het project verscheen he rapport School en ouders als partners in de opvoeding van tieners

Informatie over project School als vindplaats

Voor het bereiken van ouders/jeugdigen van 10+ vormt de school de vindplaats bij uitstek. Dit deelproject beoogt de verbinding tot stand te brengen tussen ouders/jeugd, school en OKC, waarbij participatiemethodieken een belangrijk middel vormen: als manier om ouders bij school te betrekken en als aanzet om te voorzien in laagdrempelige (opvoedings)ondersteuning die aansluit op hun eigen vragen, probleemdefinities en oplossingsstrategieën. Het project biedt concrete handvatten voor het vergroten en het verbeteren van participatie van ouders en jongeren in preventief aanbod voor opvoedingsondersteuning door de (door)ontwikkeling van participatiemethodieken. De leefwereld van migrantenouders en jongeren vormt het uitgangspunt: hun perspectief wordt nog onvoldoende (h)erkend door professionals. Het Verwey-Jonker Instituut, de Hogeschool INHolland en de VU ondersteunen, voeden en volgen een aantal praktijken van participatie van ouders en jongeren op scholen in enkele stadsdelen van Amsterdam.

Filmpje project ‘school als vindplaats’, startbijeenkomst Kenniswerkplaats Tienplus, Januari 2010, 4.26'

Het gehele project wordt begeleid door proces- en evaluatieonderzoek. Daarnaast kunnen de onderzoekers de praktijkpartners bijstaan met flankerend onderzoek dat voorkomt uit praktische vragen rondom de ontwikkeling en implementatie van innovatieve participatiemethodieken.

Op 19 mei 2011 organiseerden het Comenius Lyceum in samenwerking met de partners van de Kenniswerkplaats Tienplus de bijeenkomst Opvoeden en opgroeien. School, ouders en OKC als partners in de opvoeding van tieners. Lees hier het verslag van die bijeenkomst (pdf).
Tijdens de bijeenkomst zijn ook twee filmpjes gemaakt:
Berend Meijer (rector Comenius Lyceum) over ouderbetrokkenheid.
Marjan de Gruijter (onderzoeker Kenniswerkplaats Tienplus) over het onderzoek.

Berend Meijer (directeur van het Comenius Lyceum Amsterdam, Nieuw-West) reageert in dit artikel op wethouder Lodewijk Asscher. Asscher gaf in Het Parool van 25 november 2010 commentaar op de tweedeling van zwarte en witte scholen in Amsterdam. Berend Meijer geeft in dit artikel zijn visie op dat commentaar. (Bron Het Parool, 30 november 2010). Klik hier voor het artikel (pdf).

Voor een interview met Berend Meijer, zie het artikel 'Goed Zwart' uit het tijdschrift SBM, maandblad van de Besturenraad.
(SBM januari/februari 2010, auteur: Marijke Nijboer)

Projectleider: Marjan de Gruijter, Verwey-Jonker Instituut 
E-mail: mdegruijter@verwey-jonker.nl