Vaderschap versterken

De rol van vaders in het gezin krijgt steeds meer aandacht van praktijk en beleid. De inbreng van vaders in de opvoeding van kinderen is, net als die van moeders, uiterst belangrijk. Niet alleen als kostwinner of begeleider naar de voetbalclub, maar ook omdat zij een belangrijke eigen invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. In 2011 onderzocht Tienplus behoeften aan ondersteuning bij vaders van diverse herkomst en bekeken de onderzoekers projecten rond vaderschap en mannenemancipatie. De resultaten zijn verschenen in de rapportage ‘Een vader is meer dan 100 meesters’ LINK?. In 2012 werkte de kenniswerkplaats als vervolg op dit project aan een methodiekbeschrijving van de methodiek ‘opvoeddebatten’ voor Marokkaanse vaders van Trias Pedagogica. Deze van onderop ontwikkelde aanpak won in juni 2012 de innovatieprijs aanpak kindermishandeling. Onderzoekers van de kenniswerkplaats zetten in nauwe samenwerking met de ontwikkelaars op papier wat de methodiek behelst. Medefinanciers waren DMO Amsterdam en Stichting Kinderpostzegels. In 2014 is met financiering van ZonMw gewerkt aan verdere onderbouwing en uitbreiding van de methodiekbeschrijving voor toepassing bij Ghanese en Somalische vaders. LINK naar het rapport opvoeddebatten met migrantenvaders.

Contactpersoon: Marjolijn Distelbrink, Verwey-Jonker Instituut
E-mail: mdistelbrink@verwey-jonker.nl