Alleenstaand moederschap

Meer dan een derde van de gezinnen in Amsterdam is een eenoudergezin. Steeds meer komen ook vrouwen uit etnische groepen waar eenouderschap van oudsher minder voorkomt, zoals Marokkaanse en Turkse Amsterdamse vrouwen, er alleen voor te staan. In de emancipatienota van de gemeente Amsterdam worden alleenstaande moeders onder andere vanwege de economische kwetsbaarheid als belangrijke doelgroep voor het stedelijke emancipatiebeleid genoemd. Maar ook als opvoeders verdienen zij de juiste ondersteuning. De Kenniswerkplaats bracht in het voorjaar van 2012 onderzoeksgegevens rond de ondersteuning aan alleenstaande moeders bij elkaar en organiseerde samen met DMO en DWI een goed bezochte expertbijeenkomst over samenwerking rond dit thema.
In het najaar verscheen als resultaat van dit project de handreiking Beter samenwerken rond alleenstaande moeders. Deze werd op 23 november 2012 uitgereikt door wethouder Andree van Es. Zie de agenda voor meer informatie ยป

Contactpersoon: Marjolijn Distelbrink, Verwey-Jonker Instituut
Email: mdistelbrink@verwey-jonker.nl