Advies pedagogische infrastructuur voor de stad Amsterdam

De Kenniswerkplaats leverde een bijdrage aan de visieontwikkeling op de pedagogische infrastructuur van de stad. De achtergrond hiervoor was:
• de stelselwijziging waarin jeugdzorg en preventief jeugdbeleid in samenhang ontwikkeld worden;
• de bezuinigingsdruk op ook de jeugdsector, die noopt tot een efficiëntere organisatie daarvan;
• inhoudelijke onvrede over de kwaliteit van het jeugdbeleid, bijvoorbeeld waar het gaat om het maatschappelijk rendement en de effectiviteit voor alle jeugdigen en gezinnen, ongeacht milieu en etnische afkomst;
• een toenemende behoefte aan positief jeugdbeleid dat uitgaat van eigen kracht van jeugdigen en gezinnen, vertrekkend vanuit hun eigen netwerken en leefwerelden.

Het advies is gebaseerd op de resultaten van eerder onderzoek van de Kenniswerkplaats Tienplus en op studies, onder andere over de Wmo, van het Verwey-Jonker Instituut. In 2014 heeft het Verwey-Jonker Instituut voor de gemeente Amsterdam een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de proeftuinen Om het Kind, waarin nieuwe werkwijzen van ouder-en-kindteams zijn verkend. LINK naar publicatie Proeftuinen Om het kind.