Nieuwsbrief december 2010

Tweede e-letter Kenniswerkplaats Tienplus

Amsterdam kent diverse voorzieningen voor jeugd en gezin. Mensen van niet-westerse afkomst maken daar nog te weinig gebruik van, terwijl juist onder hen de behoefte aan steun en hulp groot is. Voor structurele oplossingen van dit hardnekkige probleem werken sinds kort kennisinstituten, beleid, praktijk, zelforganisaties, en ouders en jeugd zelf, in verschillende steden en regio's samen in academische werkplaatsen.
In deze tweede digitale nieuwsbrief van de Amsterdamse Kenniswerkplaats Tienplus:

Laatste nieuws over Triple P divers, Coach je Kind, Vaderschap versterken en Verbinding en governance.
Aansturing en zelfsturing op diversiteit / Diversiteit in vakmanschap.
Interview met Heleen Schols (beleidsadviseur diversiteit Amsterdam Zuidoost).
Column Pauline Naber (Lector Hogeschool Inholland en partner in de Kenniswerkplaats).
Agenda met interessante bijeenkomsten.
Wijziginging van contactgegevens.

Download hier de flyer van de Kenniswerkplaats Tienplus

Wij wensen u veel leesplezier toe!
Zie ook: www.kenniswerkplaats-tienplus.nl